? Internet está 'en manos' de 14 personas que lo controlan a nivel mundial @RT Play en Español

41 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *