Cân Điện Tử Thông Minh Theo Dõi Sức Khỏe Xiaomi Body Fat Gen 2 & Xiaomi Scale 2 Universal 2019

10 thoughts on “Cân Điện Tử Thông Minh Theo Dõi Sức Khỏe Xiaomi Body Fat Gen 2 & Xiaomi Scale 2 Universal 2019

  1. giới hạn là 100g-150kg nhé bạn chứ bạn đọc và ghi là 100-150kg là sai. người ta sẽ hiểu là cân này cân được trong khoảng 100kg-150kg vậy làm sao cân người đc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *