Chơi game trên Samsung Galaxy Tab S6 – đã hơn hẳn điện thoại

43 thoughts on “Chơi game trên Samsung Galaxy Tab S6 – đã hơn hẳn điện thoại

  1. Review so sánh mà còn éo bít ipad ti lệ màn hình bao nhiu đm…chỉ biết sủa cho tốt cho đẹp dô để bán dc hàng… Nghe mấy thằng nói chỉ có làm giàu cho nó

  2. Lúc trc hay xem trên vật vờ nhưng giờ unsubscribe và chuyển đây xem luôn. Nói chung ok. cố gắng phát huy hơn nữa. Đặt biệt nhấn mạnh về nhiệt độ của máy khi chơi game và thời lượng pin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *