Đánh giá chi tiết Xiaomi Redmi Note 7

31 thoughts on “Đánh giá chi tiết Xiaomi Redmi Note 7

  1. " nó sẽ" là từ được dùng nhiều nhất video, cảm giác ko chắc chắn cái điện thoại đang cầm là ra như thế nào, mặc dù cái điện thoại đã hiên hữu chính xác thông số. cảm giác bạn đag review cái điện thoại demo hơn là cái điện thoại đang được bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *