✅Viettel++

Dough DINNER that has CONQUERED the INTERNET! Now I understand whyDough DINNER that has CONQUERED the INTERNET! Now I understand why

Dough:
water – 100 ml (3.4 fl oz)
salt – 4 g (0.14 oz)
eggs -1 piece
flour – 220 g (7.76 oz)

Filling:
beef – 250 g (8.8 oz)
potatoes – 300 g (10.6 oz)
onion – 2 pieces
bell pepper – 100 g (3.5 oz)
salt – 3 g (0.11 oz)
black pepper – 2 g (0.07 oz)
parsley- 15 g (½ oz)

Sauce:
onion – 110 g (4 oz)
tomatoes – 100 g (3.5 oz)
adjika – 65 g (2.29 oz)
bell pepper -100 g (3.5 oz)
oil – 30 g (1 oz)
salt – 3 g (0.11 oz)
black pepper – 3 g (0.11 oz)

Follow us on:
Youtube: https://www.youtube.com/c/Appetizingtv
Facebook: https://www.facebook.com/Appetizing.tv/
Instagram: https://www.instagram.com/appetizing.tv/

source

Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

20 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.