Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

21 Bình luận

  1. I can absolutely guarantee that Chief Hayden won’t solve this crime based upon his inability to solve even the simplest of other crimes. Hopefully the “cyber sleuths” , which are probably 12 year old kids, solve it for Chief Hayden.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.