Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

28 Bình luận

  1. Control Panel –> Network and Internet –> Network and Sharing Center –> Change Adapter settings (top left) –> right-click on Wi-fi –> Diagnose. The troubleshooter found out that the DHCP was not enabled for Wi-fi. Otherwise, try to enable it manually.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.