Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

27 Bình luận

  1. The order of the story confused me with the title until the flashback. At the same time, I had troubles following Sana's age in this one. When she first said she was a medical professional, it sounded like early 20s just like Shota. Then she mention about being in high school still and drawing manga. Then it ends with her going to a vocational school for drawing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *