[IFA2019] Trải nghiệm Samsung Galaxy Fold 5G: Đẹp nhưng…

32 thoughts on “[IFA2019] Trải nghiệm Samsung Galaxy Fold 5G: Đẹp nhưng…

  1. Đòi hỏi del gì lắm thế. Đi trước côg nghệ nên phải có nhược điểm chứ. Muốn hoàn hảo thì để ngta làm chán đi rồi mình hãy làm.
    CN samsung 😄😄😄

  2. Rất độc đáo, mới lạ. Nhưng thiết nghĩ nó chưa thiết thực. Chỉ như làm màu thôi chứ chưa cho thấy ưu việt khi trải nghiệm thực tế. Nhưng chắc chắn đây sẽ là tiền đề để các hãng điện thoại cải tiến về sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *