✅Viettel++

internet love – hnhngan (lyrics video)internet love – hnhngan (original)

nhạc tặng sinh nhật người trong video đó.
biết là nỡm rồi, nhưng hãy cứ tập trung vào nhạc thôi nhé ☺️

‘internet love’ on soundcloud: https://soundcloud.com/hnhngan/internet-love

SUBSCRIBE TO EM BÉ: https://bit.ly/2Yt6XQm

? ????????: hnhngan – https://bit.ly/2nBZ5LP
? ?????????: @embequocdann – https://bit.ly/2yiGI0l
❤️ ??????????: hnhngan – https://bit.ly/32Tbtai

source

Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

38 Bình luận

 1. Chưa bao giờ em nghĩ, rằng anh, là gu của em đâu

  Chưa bao giờ em nghĩ, rằng em, will fall in luv with you

  Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone

  Say đắm cồn cào lỡ yêu rồi mất khôn

  Chưa bao giờ em nghĩ, là ta, hợp nhau đến như vậy

  Cách xa ngàn cây số, mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì

  Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung

  Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

  Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

  Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

  Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn?

  Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

  T ình là thế

  O h baby em và anh là super star đêm này

  B ởi vì thế

  I go insane everytime anh bên mình

  E m chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  I will keep u safe inside my angel wings

  L à một phút

  O à lên rằng sao trời không mang anh về

  V ì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

  E m chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  U 'll safe inside my angel wings

  Em mong rằng anh đã,,, thấy những gì cần thấy,,,

  Để ý câu từ em viết,,, để ý từng lời em hát,,, cho anh

  Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu đến vậy

  The fact you think, that eyes, look beautiful this way

  Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em

  Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh

  Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

  Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

  Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn?

  Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

  T ình là thế

  O h baby em và anh là super star đêm này

  B ởi vì thế

  I go insane everytime anh bên mình

  E m chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  I will keep u safe inside my angel wings

  L à một phút

  O à lên rằng sao trời không mang anh về

  V ì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

  E m chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  U 'll safe inside my angel wings

 2. Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu

  Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you

  Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone

  Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

  Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy

  Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì

  Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung

  Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

  Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

  Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

  Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn

  Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

  Tình là thế

  Oh baby em và anh là superstar đêm này

  Bởi vì thế

  I go insane everytime anh bên mình

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  I will keep you safe inside my angel wings

  Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về

  Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  U'll be safe inside my angel wings

  Em mong rằng anh đã

  Thấy những gì cần thấy

  Để ý câu từ em viết

  Để ý từng lời em hát, cho anh

  Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy

  The fact you think, that I, look beautiful this way

  Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em

  Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh

  Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

  Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

  Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn

  Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

  Tình là thế

  Oh baby em và anh là superstar đêm này

  Bởi vì thế

  I go insane everytime anh bên mình

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  I will keep you safe inside my angel wings

  Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về

  Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  U'll be safe inside my angel wings

 3. Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu

  Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you

  Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone

  Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

  Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy

  Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì

  Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung

  Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

  Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

  Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

  Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn

  Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

  Tình là thế

  Oh baby em và anh là superstar đêm này

  Bởi vì thế

  I go insane everytime anh bên mình

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  I will keep you safe inside my angel wings

  Là một phút

  Oà lên rằng sao trời không mang anh về

  Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  U'll be safe inside my angel wings

  Em mong rằng anh đã, thấy những gì cần thấy

  Để ý câu từ em viết, để ý từng lời em hát, cho anh

  Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy

  The fact you think, that i, look beautiful this way

  Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em

  Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh

  Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu

  Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son

  Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn

  Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

  Tình là thế

  Oh baby em và anh là superstar đêm này

  Bởi vì thế

  I go insane everytime anh bên mình

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  I will keep you safe inside my angel wings

  Là một phút

  Oà lên rằng sao trời không mang anh về

  Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề

  Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  U'll be safe inside my angel wings

 4. chưa bao giờ em nghĩ

  rằng anh, là gu của em đâu

  chưa bao giờ em nghĩ

  rằng em, will fall in love with you

  mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone

  say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

  chưa bao giờ em nghĩ

  là ta, hợp nhau đến như vậy

  cách xa ngàn cây số

  mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì

  chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung

  chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

  vì bông hoa tàn phai ngày ấy

  anh đã tưới lên tình iu

  rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy

  cháy lên từng vết son

  h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn

  bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không

  tình là thế

  oh, baby em và anh là super star đêm nay

  bởi vì thế

  i go insane every time anh bên mình

  em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  i will keep u safe inside my angel wings

  là 1 phút

  òa lên rằng sao trời không mang anh về

  vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề

  em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  u'll be safe inside my angel wings

  em mong rằng anh đã

  thấy những j cần thấy

  để ý câu từ em viết

  để ý từng lời em hát,cho anh

  chưa bào h e nghĩ rằng anh

  ngot ngào đáng yêu như vậy

  the fact u think

  that i, look beautiful this way

  vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e

  và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính a

 5. lyric:

  chưa bao giờ em nghĩ

  rằng anh, là gu của em đâu

  chưa bao giờ em nghĩ

  rằng em, will fall in love with you

  mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone

  say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

  chưa bao giờ em nghĩ

  là ta, hợp nhau đến như vậy

  cách xa ngàn cây số

  mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì

  chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung

  chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

  vì bông hoa tàn phai ngày ấy

  anh đã tưới lên tình iu

  rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy

  cháy lên từng vết son

  h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn

  bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không

  tình là thế

  oh, baby em và anh là super star đêm nay

  bởi vì thế

  i go insane every time anh bên mình

  em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  i will keep u safe inside my angel wings

  là 1 phút

  ào lên rằng sao trời không mang anh về

  vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề

  em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

  u'll be safe inside my angel wings

  em mong rằng anh đã

  thấy những j cần thấy

  để ý câu từ em viết

  để ý từng lời em hát,cho anh

  chưa bào h e nghĩ rằng anh

  ngot ngào đáng yêu như vậy

  the fact u think

  that i, look beautiful this way

  vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e

  và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.