Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

33 Bình luận

  1. What is this "found footage"?  LAME! Oh wait it's from 2008 which was before technology was invented, apparently. Was there an old-timey guy with his head under a big black handkerchief cranking some old reel-to-reel "motion capture photograph device 1.0 (BETA)", recording all this "for posterity"? Wow, I used all the quotations. Live with it Internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *