Lần đầu tắm thử Galaxy Note 10 plus – Review dưới mưa

8 thoughts on “Lần đầu tắm thử Galaxy Note 10 plus – Review dưới mưa

  1. Nhưng đừng dại đem ra nước hay ngâm nước nha các bạn. Tính năng kháng nước là bất khả khán thôi chứ k tuyệt đối đâu. Lần trước xài note 9 cũng xài ngoài mưa bị từ chối bảo hành. Haizz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *