Mở hộp Samsung Galaxy Note 10+| Amazing!

20 thoughts on “Mở hộp Samsung Galaxy Note 10+| Amazing!

  1. Apple không cho jack chuyển lightning sang 3.5, Apple hút máu keo kiệt bủn xỉn vcl. Samsung còn chẳng thèm làm jack chuyển type C sang 3.5, đù thiết kế chuẩn vcl, đẹp trai vãi, cần éo gì cái đó???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *