Russian rocket launches 34 OneWeb internet satellites from Kazakhstan

One Comment

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *