Samsung Galaxy A30s vs A50s: giá từ 6 triệu, Vân Tay trong màn hình

19 thoughts on “Samsung Galaxy A30s vs A50s: giá từ 6 triệu, Vân Tay trong màn hình

  1. Ad có thể cho biết là tôi vừa mua con a30s vơia giá 6t290k ở thế giới dd là mắc hay rẻ, vì mới thấy dòng này nên mua không biết có bị lừa không.. và có phải 9 hãng k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *