Samsung Galaxy Note 9 còn đáng mua khi Note 10 quá ngon ?

32 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *