Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

10 Bình luận

  1. I have a new KDL46EX523 and can tell you that this feature is oversold. Though Netflix works fine, there is no streaming Internet radio app, as advertised. Yahoo apps such as Flickr lock up after you first access them. Sony customer support is of no help on this issue. I am bitterly disappointed over this purchase. Caveat emptor.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *