Chương trình Viettel++ quay số đặc biệt với giải thưởng lên tới 30 tỷ đồng

1 31

Cơ hội nhận về các giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 30 tỷ động là nội dung của chương trình Viettel hấp dẫn quay số trúng thưởng Viettel++.