Cách thức đăng nhập chương trình Viettel Cộng Cộng qua wesite Cong.viettel.vn

img 201808101531040353

Đăng nhập chương trình Viettel cộng cộng qua website không hề khó, tuy nhiên khách hàng có thể đăng nhập thất bại hoặc mất nhiều thời gian khi không nắm rõ cách thức đăng nhập chính xác.