Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

32 Bình luận

 1. OMG, NEW BEAST DATTING SEPECIAL
  -THE-CUTE-GIRLS———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— i sepecial hot girls for you BRISEX.UNO ♡?? ????? [?]︎

  Megan: "Hotter"

  Hopi: "Sweeter"

  Joonie: "Cooler"

  Yoongi: "Butter"

  Жизнь, как красивая мелодия, только песни перепутались.

  #однако #люблю #таких #рыбаков .#垃圾.

 2. Lyrics::

  Was I meant to rule
  Am I gonna success
  And I don't speak true
  That how it went.

  And I don't show the true colors
  And do they
  And do I know Who I Am.
  Do I belong.
  Who I am.
  Am I strong enough.

  By the chance I get.
  To meet my family.
  Every year.
  I start to wonder
  Do I fit to be the one to be
  A brave,strong faithful.
  And I believe to stay!

  Do I Who I Am.
  Do I believe
  That
  I belong
  To this world.

  Do I know Who I Am.
  And I believe.
  The day
  My prince
  Will save the day.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.