Giới thiệuThúy Navi

Thúy Navi 26 tuổi đam mê du lịch, công nghệ,đang sống và làm việc tại Hà Nội. Founder,Blogger tại Website: http://www.internetviettelnhatrang.com/

44 Bình luận

  1. "No pets on the couch"

    "Then what's that an alien"

    "No as you can see my mom's great aunt adopted a cat and she passed away and gave it to her daughter who was my mom's grandma's cousin and she also died and gave it to my grandma who gave it to my mom."
    "So the cat is my great great great cousin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.